O Nas

Nauka jazdy Chrzanów - prawo jazdy z OSK Mario

Szkoła nauki jazdy "MARIO" zajmuje się szkoleniem kandydatów na kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii B, czyli przyszłych kierowców samochodów osobowych. W swojej ofercie poza szkoleniem podstawowym oferujemy również zajęcia doszkalające zarówno z zajęć teoretycznych jak i praktycznych oraz szkolenia uzupełniające.

Nasza szkoła nauki jazdy posiada własną salę wykładową wyposażoną w niezbędne pomoce dydaktyczne. Zajęcia teoretyczne prowadzone są przy pomocy najnowszego na rynku oprogramowania jak również wzbogacone o prezentacje multimedialne oraz filmy szkoleniowe.

W sali znajdują się komputery, które są dostępne dla kursantów w godzinach otwarcia biura. Można za ich pomocą sprawdzić stan swojej wiedzy na każdym etapie kursu, jak również przygotować się odpowiednio do egzaminu. Stanowisko komputerowe posiada program oraz klawiaturę egzaminacyjną, z jaką spotkają się państwo na egzaminie państwowym. Możliwość nieodpłatnego korzystania z komputera wyposażonego specjalnie pod kątem części teoretycznej egzaminu państwowego stwarza naszym kursantom lepsze warunki przygotowania się do tej części teoretycznej egzaminu.
Posiadamy również własny plac manewrowy ze stanowiskami identycznymi do tych, z jakimi spotkają się państwo na egzaminie państwowym praktycznym. Kursanci w naszej szkole uczą się jeździć wyłącznie pojazdami, na jakich będą zdawać późniejszy egzamin państwowy. W trakcie kursu istnieje możliwość korzystania, prywatnym samochodem z placu manewrowego bez dodatkowych opłat.

Naszym kursantom oferujemy również możliwość płacenia w nieoprocentowanych ratach podczas trwania kursu, bezpłatny egzamin wewnętrzny jak również zapewniamy badanie lekarskie (nie sa w cenie kursu). Więcej informacji uzyskacie Państwo w naszym biurze, którego lokalizację oraz godziny otwarcia można znaleźć w dziale Kontakt.

REGULAMIN
DLA UCZESTNIKÓW KURSU NA PRAWO JAZDY
OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW
„MARIO”
obowiązuje od dnia 19 stycznia 2013 r.
 
PŁATNOŚCI
Podstawowa cena kursu obejmuje 30 h zajęć teoretycznych(w tym 4godz z zakresu I Pomocy) i 30 h zajęć praktycznych, oraz egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny. 
Płatności za kurs dokonywane mogą być w nieoprocentowanych ratach, wg. zasady:
- przy zapisie( w terminie uzgodnionym z biurem)  min. 200zł 
- koleje raty w trakcie kursu, nie moga być dłuższe jak 6m-cy od daty zapisu na kurs.
Zaktualizowanie Profilu kandydata na Kierowcę, czyli przekazanie do Starostwa informacji o zakończonym przez Kursanta szkoleniu nastąpi w momencie uregulowaniu zobowiązań wobec Szkoły.
Kursant zobowiązuje się zrealizować, tzn odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne, oraz zaliczyć egzamin wewnętrzny, w terminie do 6 m-cy od dnia zapisu (dłuższe terminy po ustaleniu)
Zajęcia doszkalające należy zrealizować w terminie 3 m-cy od dnia zakupu.
 
ODWOŁYWANIE JAZD 
 W przypadku niemożności wykorzystania zaplanowanej harmonogramem lekcji nauki jazdy    praktycznej, kursant winien zgłosić o tym w Ośrodku z co najmniej 24 – godzinnym wyprzedzeniem. Nie zgłoszenie się na umówiony termin jazdy i nie powiadomienie Ośrodka w w/w terminie, spowoduje obciążenie kursanta poniesionymi przez OSK kosztami niewykorzystanej jazdy w postaci przepadnięcia zaplanowanych jazd.
 
ZWROT KOSZTÓW (rezygnacja, przerwane szkolenie)
-  W przypadku rezygnacji z kursu lub przerwania szkolenia, kwota zwracana za
   niewykorzystaną część szkolenia będzie pomniejszona o 200 zł, które stanowią zwrot  
   kosztów przygotowawczych i manipulacyjnych. 
- W momencie rozpoczęcia szkolenia teoretycznego, w przypadku, gdy nie  zrealizowano  
   jeszcze 50% zajęć teoretycznych zwrot kosztów rozlicza się potrącając kwotę 350 zł.
- Po przeprowadzeniu min 50% wykładów zostanie potrącona kwota 500 zł
- W sytuacji, kiedy Kursant rozpoczął już szkolenie praktyczne, oprócz odliczenia kosztów  
  szkolenia teoretycznego (500 zł) Szkoła odliczy również koszt zrealizowanych przez 
  Kursanta godzin praktycznych, licząc każdą wyjeżdżoną godzinę po 50 zł.
 
Ponadto wymieniona  sytuacja może zostać rozpatrzona pozytywnie tylko wtedy, jeżeli Kursant zgłosi jej zaistnienie, a tym samym chęć rezygnacji, do 5 miesięcy od daty zapisu na kurs.
  
Dokonanie wpłaty za kurs prawa jazdy, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Nauka jazdy Chrzanów - plac manewrowy i sala wykładowa

 

 

 

 
 
 

Galeria